LĐLĐ là gì? Nghĩa của từ lđlđ

LĐLĐ là gì?

LĐLĐ“Liên đoàn Lao động” trong tiếng Việt.

LĐLĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LĐLĐ“Liên đoàn Lao động”.

Liên đoàn Lao động.

Giải thích ý nghĩa của LĐLĐ

LĐLĐ có nghĩa “Liên đoàn Lao động” trong tiếng Việt.