LFC là gì? Nghĩa của từ lfc

LFC là gì?

LFC“Liverpool Football Club” trong tiếng Anh.

LFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LFC“Liverpool Football Club”.

Liverpool Football Club: Câu lạc bộ bóng đá Liverpool.
Tên một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và nổi tiếng của Anh, có trụ sở chính tại thành phố cảng Liverpool, thuộc hạt Merseyside (phía Tây Bắc nước Anh).

Một số kiểu LFC viết tắt khác:

Level of free convection: Mức độ đối lưu tự do.

Giải thích ý nghĩa của LFC

LFC có nghĩa “Liverpool Football Club”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ bóng đá Liverpool”.