LGBT là gì? Nghĩa của từ lgbt

LGBT là gì?

LGBT“Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender” trong tiếng Anh.

LGBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGBT“Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender”.

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender: Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới.

Giải thích ý nghĩa của LGBT

LGBT có nghĩa “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới”.