LGBTQ là gì? Nghĩa của từ lgbtq

LGBTQ là gì?

LGBTQ“Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Queer” trong tiếng Anh.

LGBTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGBTQ“Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Queer”.

Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Queer: Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Bi, Chuyển giới, Đồng tính luyến ái.

Giải thích ý nghĩa của LGBTQ

LGBTQ có nghĩa “Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Queer”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Bi, Chuyển giới, Đồng tính luyến ái”.