LGL là gì? Nghĩa của từ lgl

LGL là gì?

LGL“Lown–Ganong–Levine syndrome” trong tiếng Anh.

LGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGL“Lown–Ganong–Levine syndrome”.

Lown–Ganong–Levine syndrome: Hội chứng Lown – Ganong – Levine.

Một số kiểu LGL viết tắt khác:

Ladies Gridiron League: Giải đấu Gridiron Nữ.

Lithuanian Gay League: Liên đoàn đồng tính Lithuania.

Large Granular Lymphocytes: Tế bào bạch huyết dạng hạt lớn.

Giải thích ý nghĩa của LGL

LGL có nghĩa “Lown–Ganong–Levine syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng Lown – Ganong – Levine”.