LGLOS là gì? Nghĩa của từ lglos

LGLOS là gì?

LGLOS“Latino Greek Lettered Organizations” trong tiếng Anh.

LGLOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGLOS“Latino Greek Lettered Organizations”.

Latino Greek Lettered Organizations: Tổ chức chữ cái tiếng Hy Lạp Latino.

Giải thích ý nghĩa của LGLOS

LGLOS có nghĩa “Latino Greek Lettered Organizations”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức chữ cái tiếng Hy Lạp Latino”.