LINEAR là gì? Nghĩa của từ linear

LINEAR là gì?

LINEAR“Lincoln Near-Earth Asteroid Research” trong tiếng Anh.

LINEAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LINEAR“Lincoln Near-Earth Asteroid Research”.

Lincoln Near-Earth Asteroid Research: Nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái đất Lincoln.

Giải thích ý nghĩa của LINEAR

LINEAR có nghĩa “Lincoln Near-Earth Asteroid Research”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái đất Lincoln”.