LIP là gì? Nghĩa của từ lip

LIP là gì?

LIP“Lithium ion polymer battery” trong tiếng Anh.

LIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIP“Lithium ion polymer battery”.

Lithium ion polymer battery: Pin lithium ion polymer.

Giải thích ý nghĩa của LIP

LIP có nghĩa “Lithium ion polymer battery”, dịch sang tiếng Việt là “Pin lithium ion polymer”.