LJJ là gì? Nghĩa của từ ljj

LJJ là gì?

LJJ“Long Josephson junction” trong tiếng Anh.

LJJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LJJ“Long Josephson junction”.

Long Josephson junction: Ngã ba Josephson kéo dài.

Một số kiểu LJJ viết tắt khác:

Lord Justices of Appeal: Lord Justices of Appeal.

Giải thích ý nghĩa của LJJ

LJJ có nghĩa “Long Josephson junction”, dịch sang tiếng Việt là “Ngã ba Josephson kéo dài”.