LKR là gì? Nghĩa của từ lkr

LKR là gì?

LKR“Sri Lanka rupee” trong tiếng Anh.

LKR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LKR“Sri Lanka rupee”.

Sri Lanka rupee: Rupee Sri Lanka.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của LKR

LKR có nghĩa “Sri Lanka rupee”, dịch sang tiếng Việt là “Rupee Sri Lanka”.