LLLTV là gì? Nghĩa của từ llltv

LLLTV là gì?

LLLTV“Low-Light Level Television” trong tiếng Anh.

LLLTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLLTV“Low-Light Level Television”.

Low-Light Level Television: Ti vi mức độ ánh sáng yếu.

Giải thích ý nghĩa của LLLTV

LLLTV có nghĩa “Low-Light Level Television”, dịch sang tiếng Việt là “Ti vi mức độ ánh sáng yếu”.