LLR là gì? Nghĩa của từ llr

LLR là gì?

LLR“Low Level Requirement” trong tiếng Anh.

LLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLR“Low Level Requirement”.

Low Level Requirement: Yêu cầu cấp độ thấp.

Một số kiểu LLR viết tắt khác:

Llanberis.

Lunar Laser Ranging: Tia laser mặt trăng.

Likelihood ratio: Tỉ lệ giống nhau.

Larger Later Reward: Phần thưởng sau lớn hơn.

Llanberis Lake Railway: Đường sắt hồ Llanberis.

Linguistics and Literature Review: Tạp chí Ngôn ngữ học và Văn học.

Lender of Last Resort: Người cho vay phương sách cuối cùng.

Limb Lengthening and Reconstruction: Kéo dài và tái tạo chi.

Log Likelihood Ratio: Tỷ lệ khả năng ghi nhật ký.

Long-Latency Reflex: Phản xạ độ trễ dài.

Lowca Light Railway: Đường sắt nhẹ Lowca.

Lead, Learn and Read: Dẫn dắt, học hỏi và đọc.

Labor, Licensing and Regulation: Lao động, Cấp phép và Quy định.

Giải thích ý nghĩa của LLR

LLR có nghĩa “Low Level Requirement”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu cấp độ thấp”.