LLTR là gì? Nghĩa của từ lltr

LLTR là gì?

LLTR“Low-Level Transit Route” trong tiếng Anh.

LLTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLTR“Low-Level Transit Route”.

Low-Level Transit Route: Tuyến đường chuyển tuyến cấp thấp.

Giải thích ý nghĩa của LLTR

LLTR có nghĩa “Low-Level Transit Route”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyến đường chuyển tuyến cấp thấp”.