LMV là gì? Nghĩa của từ lmv

LMV là gì?

LMV“Light Motor Vehicle” trong tiếng Anh.

LMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LMV“Light Motor Vehicle”.

Light Motor Vehicle: Xe cơ giới hạng nhẹ.

Giải thích ý nghĩa của LMV

LMV có nghĩa “Light Motor Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe cơ giới hạng nhẹ”.