LND là gì? Nghĩa của từ lnd

LND là gì?

LND“Locally Nilpotent Derivation” trong tiếng Anh.

LND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LND“Locally Nilpotent Derivation”.

Locally Nilpotent Derivation: Xác định nguồn gốc không cần thiết cục bộ.

Một số kiểu LND viết tắt khác:

Lega Nazionale Dilettanti.

Lonidamine.

Low-Noise Downconverter: Bộ chuyển đổi giảm tiếng ồn thấp.

Lunar Lander Neutrons and Dosimetry: Các neutron và Dosimetry của tàu Mặt Trăng.

Local Neighborhood Dispersal: Phân tán vùng lân cận địa phương.

Literary and Debating: Văn học và Tranh luận.

Giải thích ý nghĩa của LND

LND có nghĩa “Locally Nilpotent Derivation”, dịch sang tiếng Việt là “Xác định nguồn gốc không cần thiết cục bộ”.