LNER là gì? Nghĩa của từ lner

LNER là gì?

LNER“London North Eastern Railway” trong tiếng Anh.

LNER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LNER“London North Eastern Railway”.

London North Eastern Railway: London North Eastern Railway.
nhà điều hành đường sắt được thành lập vào năm 2018 tại Vương quốc Anh.

Một số kiểu LNER viết tắt khác:

London and North Eastern Railway: Luân Đôn và Đường sắt Đông Bắc.
nhà điều hành đường sắt từ năm 1923 đến năm 1947 ở Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của LNER

LNER có nghĩa “London North Eastern Railway”, dịch sang tiếng Việt là “London North Eastern Railway”.