LOU là gì? Nghĩa của từ lou

LOU là gì?

LOU“Letter Of Understanding” trong tiếng Anh.

LOU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOU“Letter Of Understanding”.

Letter Of Understanding: Thư hiểu biết.
Văn bản chứa nội dung tóm tắt, bao gồm các điều khoản của một hợp đồng và thường được soạn ra trước khi hợp đồng chi tiết được ban hành.

Một số kiểu LOU viết tắt khác:

Letter Of Undertaking: Thư cam kết.

Bowman Field.
Tên sân bay tại Kentucky - Hoa Kỳ, với mã sân bay là LOU.

Lyon Olympique Universitaire: Đại học Lyon Olympic.
Tên đội bóng bầu dục thuộc liên đoàn bóng bầu dục Pháp, và nó có trụ sở tại Lyon.

Lord Of Ultima: Chúa tể của Ultima.
Tên một trò chơi video ở thể loại chiến thuật.

Lou language: Ngôn ngữ Lou.

Lyon Olympique Universitaire: Đại học Lyon Olympic.

Giải thích ý nghĩa của LOU

LOU có nghĩa “Letter Of Understanding”, dịch sang tiếng Việt là “Thư hiểu biết”.