LPD là gì? Nghĩa của từ lpd

LPD là gì?

LPD“Low Probability of Detection” trong tiếng Anh.

LPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPD“Low Probability of Detection”.

Low Probability of Detection: Xác suất phát hiện thấp.

Một số kiểu LPD viết tắt khác:

Landing Platform Dock: Bến tàu đổ bộ.
Phân loại thân tàu Hải quân.

Giải thích ý nghĩa của LPD

LPD có nghĩa “Low Probability of Detection”, dịch sang tiếng Việt là “Xác suất phát hiện thấp”.