LPF là gì? Nghĩa của từ lpf

LPF là gì?

LPF“Low-Pass Filter” trong tiếng Anh.

LPF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPF“Low-Pass Filter”.

Low-Pass Filter: Bộ lọc thông thấp.

Một số kiểu LPF viết tắt khác:

League for Programming Freedom: Liên đoàn vì tự do lập trình.

Lila Poonawalla Foundation: Tổ chức Lila Poonawalla.

Lijst Pim Fortuyn.

Lutheran Peace Fellowship: Học bổng Hòa bình Lutheran.

League of Peace and Freedom: Liên minh hòa bình và tự do.

Large-Pitch Fibers: Sợi Pitch lớn.

Liters Per Flush: Lít mỗi lần xả.

Loro Parque Foundation: Tổ chức Loro Parque.

Labour Progressive Federation: Liên đoàn Lao động Tiến bộ.

Luke Priddis Foundation: Quỹ Luke Priddis.

List Pim Fortuyn: Danh sách Pim Fortuyn.

LISA Pathfinder: Người tìm đường LISA.

Lembaga Penapisan Filem.

Life, Peace and Freedom: Cuộc sống, Hòa bình và Tự do.

Last Ply Failure: Lần thất bại cuối cùng.

Left Popular Front: Mặt trận phổ biến bên trái.

Latvian Popular Front: Mặt trận phổ biến của Latvia.

Giải thích ý nghĩa của LPF

LPF có nghĩa “Low-Pass Filter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ lọc thông thấp”.