LPI là gì? Nghĩa của từ lpi

LPI là gì?

LPI“Logistics Performance Index” trong tiếng Anh.

LPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPI“Logistics Performance Index”.

Logistics Performance Index: Chỉ số hiệu suất Logistics.
Tên một chỉ số do Ngân hàng thế giới tạo ra, với mục đích xác định những cơ hội cũng như thách thức về lĩnh vực thương mại giữa các quốc gia với nhau.

Một số kiểu LPI viết tắt khác:

Low Probability of Intercept: Xác suất đánh chặn thấp.

Lines Per Inch: Dòng trên mỗi ich.
Thuật ngữ sử dụng khi nói đến độ phân giải.

Giải thích ý nghĩa của LPI

LPI có nghĩa “Logistics Performance Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hiệu suất Logistics”.