LQ là gì? Nghĩa của từ lq

LQ là gì?

LQ“Palmyra Atoll” trong tiếng Anh.

LQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LQ“Palmyra Atoll”.

Palmyra Atoll: Đảo san hô Palmyra.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của LQ

LQ có nghĩa “Palmyra Atoll”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo san hô Palmyra”.