LR là gì? Nghĩa của từ lr

LR là gì?

LR“Liberia” trong tiếng Anh.

LR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LR“Liberia”.

Liberia: Liberia.
mã ISO 3166.

Một số kiểu LR viết tắt khác:

Lawrencium: Lawrencium.
Lr.

Giải thích ý nghĩa của LR

LR có nghĩa “Liberia”, dịch sang tiếng Việt là “Liberia”.