LRAD là gì? Nghĩa của từ lrad

LRAD là gì?

LRAD“Long Range Acoustic Device” trong tiếng Anh.

LRAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRAD“Long Range Acoustic Device”.

Long Range Acoustic Device: Thiết bị âm thanh tầm xa.

Giải thích ý nghĩa của LRAD

LRAD có nghĩa “Long Range Acoustic Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị âm thanh tầm xa”.