LRP là gì? Nghĩa của từ lrp

LRP là gì?

LRP“Logistics Release Point” trong tiếng Anh.

LRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRP“Logistics Release Point”.

Logistics Release Point: Điểm phát hành hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của LRP

LRP có nghĩa “Logistics Release Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm phát hành hậu cần”.