LS là gì? Nghĩa của từ ls

LS là gì?

LS“Làm sao” trong tiếng Việt, “Landing Support” trong tiếng Anh.

LS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LS“Làm sao”, “Landing Support”.

Làm sao.

Landing Support: Hỗ trợ hạ cánh.

Một số kiểu LS viết tắt khác:

Lesotho: Lesotho.
mã ISO 3166.

Liechtenstein: Liechtenstein.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Locus sigilli: Locus sigilli.
tiếng Latinh, "nơi đóng dấu".

Luật sư.

Giải thích ý nghĩa của LS

VIỆT NGỮ.

LS có nghĩa “Làm sao” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

LS có nghĩa “Landing Support”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ hạ cánh”.