LSAT là gì? Nghĩa của từ lsat

LSAT là gì?

LSAT“Law School Admission Test” trong tiếng Anh.

LSAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSAT“Law School Admission Test”.

Law School Admission Test: Kỳ thi tuyển sinh trường luật.

Giải thích ý nghĩa của LSAT

LSAT có nghĩa “Law School Admission Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kỳ thi tuyển sinh trường luật”.