LSL là gì? Nghĩa của từ lsl

LSL là gì?

LSL“Lesotho loti” trong tiếng Anh.

LSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSL“Lesotho loti”.

Lesotho loti: Lesotho loti.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của LSL

LSL có nghĩa “Lesotho loti”, dịch sang tiếng Việt là “Lesotho loti”.