LSVW là gì? Nghĩa của từ lsvw

LSVW là gì?

LSVW“Light Support Vehicle, Wheeled” trong tiếng Anh.

LSVW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LSVW“Light Support Vehicle, Wheeled”.

Light Support Vehicle, Wheeled: Xe hỗ trợ hạng nhẹ, có bánh xe.

Giải thích ý nghĩa của LSVW

LSVW có nghĩa “Light Support Vehicle, Wheeled”, dịch sang tiếng Việt là “Xe hỗ trợ hạng nhẹ, có bánh xe”.