LT là gì? Nghĩa của từ lt

LT là gì?

LT“Lesotho” trong tiếng Anh.

LT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LT“Lesotho”.

Lesotho: Lesotho.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu LT viết tắt khác:

Lithuania: Lithuania.
mã ISO 3166.

Lithuanian language: Tiếng Lithuania.
mã ISO 639-1: lt.

Lieutenant: Trung úy.
Lt.

Giải thích ý nghĩa của LT

LT có nghĩa “Lesotho”, dịch sang tiếng Việt là “Lesotho”.