LTDP là gì? Nghĩa của từ ltdp

LTDP là gì?

LTDP“Long-Term Defence Plan” trong tiếng Anh.

LTDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTDP“Long-Term Defence Plan”.

Long-Term Defence Plan: Kế hoạch phòng thủ dài hạn.

Giải thích ý nghĩa của LTDP

LTDP có nghĩa “Long-Term Defence Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch phòng thủ dài hạn”.