LTFC là gì? Nghĩa của từ ltfc

LTFC là gì?

LTFC“Luton Town FC” trong tiếng Anh.

LTFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTFC“Luton Town FC”.

Luton Town FC: Thị trấn Luton FC.

Một số kiểu LTFC viết tắt khác:

Latif Chang railway station: Ga xe lửa Latif Chang.

Lam Tai Fai College: Cao đẳng Lam Tai Fai.

Giải thích ý nghĩa của LTFC

LTFC có nghĩa “Luton Town FC”, dịch sang tiếng Việt là “Thị trấn Luton FC”.