LTL là gì? Nghĩa của từ ltl

LTL là gì?

LTL“Less-than-truckload” trong tiếng Anh.

LTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTL“Less-than-truckload”.

Less-than-truckload: Vận chuyển ít hơn tải trọng xe tải.
Thuật ngữ đề cập đến việc vận chuyển hàng hóa ở quy mô tương đối nhỏ.

Một số kiểu LTL viết tắt khác:

Lithuanian litas: Litas Litva.
Mã tiền tệ ISO 4217.

Less Than Load: Ít hơn tải.
Dùng trong vận chuyển hàng hóa, nói đến việc hàng ít hơn so với tải trọng của phương tiện.

Linear Temporal Logic: Logic thời gian tuyến tính.

Giải thích ý nghĩa của LTL

LTL có nghĩa “Less-than-truckload”, dịch sang tiếng Việt là “Vận chuyển ít hơn tải trọng xe tải”.