LTM là gì? Nghĩa của từ ltm

LTM là gì?

LTM“Laughing To Myself” trong tiếng Anh.

LTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTM“Laughing To Myself”.

Laughing To Myself: Cười với chính mình.

Giải thích ý nghĩa của LTM

LTM có nghĩa “Laughing To Myself”, dịch sang tiếng Việt là “Cười với chính mình”.