LUB là gì? Nghĩa của từ lub

LUB là gì?

LUB“Tshiluba language” trong tiếng Anh.

LUB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUB“Tshiluba language”.

Tshiluba language: Ngôn ngữ Tshiluba.
mã ISO 639-2: lub.

Giải thích ý nghĩa của LUB

LUB có nghĩa “Tshiluba language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Tshiluba”.