LULU là gì? Nghĩa của từ lulu

LULU là gì?

LULU“Locally Unwanted Land Use” trong tiếng Anh.

LULU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LULU“Locally Unwanted Land Use”.

Locally Unwanted Land Use: Sử dụng đất không mong muốn tại địa phương.
đô thị.

Giải thích ý nghĩa của LULU

LULU có nghĩa “Locally Unwanted Land Use”, dịch sang tiếng Việt là “Sử dụng đất không mong muốn tại địa phương”.