LUVW là gì? Nghĩa của từ luvw

LUVW là gì?

LUVW“Light Utility Vehicle, Wheeled” trong tiếng Anh.

LUVW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LUVW“Light Utility Vehicle, Wheeled”.

Light Utility Vehicle, Wheeled: Xe tiện ích hạng nhẹ, có bánh xe.

Giải thích ý nghĩa của LUVW

LUVW có nghĩa “Light Utility Vehicle, Wheeled”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tiện ích hạng nhẹ, có bánh xe”.