LV là gì? Nghĩa của từ lv

LV là gì?

LV“Las Vegas” trong tiếng Anh.

LV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LV“Las Vegas”.

Las Vegas: Las Vegas.

Một số kiểu LV viết tắt khác:

Level: Cấp độ.

Latvia: Latvia.
mã ISO 3166.

Launch Vehicle: Khởi động xe.

Leading Vehicle: Xe dẫn đầu.

Leave: Rời khỏi.

Left Ventricle: Tâm thất trái.

Level Valve: Van cấp.

Linking Verb: Động từ liên kết.

Liverpool Victoria: Liverpool Victoria.

Latvian language: Ngôn ngữ Latvia.
mã ISO 639-1: lv.

Giải thích ý nghĩa của LV

LV có nghĩa “Las Vegas”, dịch sang tiếng Việt là “Las Vegas”.