LVAD là gì? Nghĩa của từ lvad

LVAD là gì?

LVAD“Left Ventricular Assist Device” trong tiếng Anh.

LVAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LVAD“Left Ventricular Assist Device”.

Left Ventricular Assist Device: Thiết bị hỗ trợ tâm thất trái.

Một số kiểu LVAD viết tắt khác:

Low-Velocity Airdrop: Airdrop vận tốc thấp.

Giải thích ý nghĩa của LVAD

LVAD có nghĩa “Left Ventricular Assist Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị hỗ trợ tâm thất trái”.