LVEF là gì? Nghĩa của từ lvef

LVEF là gì?

LVEF“Left Ventricular Ejection Fraction” trong tiếng Anh.

LVEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LVEF“Left Ventricular Ejection Fraction”.

Left Ventricular Ejection Fraction: Phần phân suất tống máu thất trái.

Giải thích ý nghĩa của LVEF

LVEF có nghĩa “Left Ventricular Ejection Fraction”, dịch sang tiếng Việt là “Phần phân suất tống máu thất trái”.