LVL là gì? Nghĩa của từ lvl

LVL là gì?

LVL“Latvian lats” trong tiếng Anh.

LVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LVL“Latvian lats”.

Latvian lats: Lats Latvia.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của LVL

LVL có nghĩa “Latvian lats”, dịch sang tiếng Việt là “Lats Latvia”.