LWH là gì? Nghĩa của từ lwh

LWH là gì?

LWH“Length, Width, Height” trong tiếng Anh.

LWH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LWH“Length, Width, Height”.

Length, Width, Height: Chiều dài chiều rộng chiều cao.

Một số kiểu LWH viết tắt khác:

Lightweight Helmet: Mũ bảo hiểm nhẹ.

Lech Walesa Hall: Hội trường Lech Walesa.

Giải thích ý nghĩa của LWH

LWH có nghĩa “Length, Width, Height”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều dài chiều rộng chiều cao”.