LYD là gì? Nghĩa của từ lyd

LYD là gì?

LYD“Libyan dinar” trong tiếng Anh.

LYD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LYD“Libyan dinar”.

Libyan dinar: Dinar Libya.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của LYD

LYD có nghĩa “Libyan dinar”, dịch sang tiếng Việt là “Dinar Libya”.