LZ là gì? Nghĩa của từ lz

LZ là gì?

LZ“Landing Zone” trong tiếng Anh.

LZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LZ“Landing Zone”.

Landing Zone: Khu hạ cánh.
khu vực mà máy bay có thể hạ cánh.

Một số kiểu LZ viết tắt khác:

Republic of Bulgaria: Cộng hòa Bulgaria.
mã hàng không.

Giải thích ý nghĩa của LZ

LZ có nghĩa “Landing Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu hạ cánh”.