MAC là gì? Nghĩa của từ mac

MAC là gì?

MAC“Macau” trong tiếng Anh.

MAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAC“Macau”.

Macau: Ma Cao.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu MAC viết tắt khác:

U.S. Military Airlift Command: Bộ chỉ huy Không vận Quân sự Hoa Kỳ.
1966–1992.

Mid-American Conference: Hội nghị Trung Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của MAC

MAC có nghĩa “Macau”, dịch sang tiếng Việt là “Ma Cao”.