MACHO là gì? Nghĩa của từ macho

MACHO là gì?

MACHO“MAssive Compact Halo Object” trong tiếng Anh.

MACHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MACHO“MAssive Compact Halo Object”.

MAssive Compact Halo Object: Đối tượng Halo nhỏ gọn MAssive.

Giải thích ý nghĩa của MACHO

MACHO có nghĩa “MAssive Compact Halo Object”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng Halo nhỏ gọn MAssive”.