MACRS là gì? Nghĩa của từ macrs

MACRS là gì?

MACRS“Modified Accelerated Cost Recovery System” trong tiếng Anh.

MACRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MACRS“Modified Accelerated Cost Recovery System”.

Modified Accelerated Cost Recovery System: Hệ thống thu hồi chi phí tăng tốc được sửa đổi.

Giải thích ý nghĩa của MACRS

MACRS có nghĩa “Modified Accelerated Cost Recovery System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thu hồi chi phí tăng tốc được sửa đổi”.