MAH là gì? Nghĩa của từ mah

MAH là gì?

MAH“Marshallese language” trong tiếng Anh.

MAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAH“Marshallese language”.

Marshallese language: Ngôn ngữ Marshallese.
mã ISO 639-2: mah.

Giải thích ý nghĩa của MAH

MAH có nghĩa “Marshallese language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Marshallese”.