MAHASZ là gì? Nghĩa của từ mahasz

MAHASZ là gì?

MAHASZ“Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége” trong tiếng Anh.

MAHASZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAHASZ“Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége”.

Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége: Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége.
tiếng Hungary, "Hiệp hội các công ty thu âm Hungary".

Giải thích ý nghĩa của MAHASZ

MAHASZ có nghĩa “Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége”, dịch sang tiếng Việt là “Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége”.