MAL là gì? Nghĩa của từ mal

MAL là gì?

MAL“Malayalam language” trong tiếng Anh.

MAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAL“Malayalam language”.

Malayalam language: Ngôn ngữ Malayalam.
mã ISO 639-2: mal.

Giải thích ý nghĩa của MAL

MAL có nghĩa “Malayalam language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Malayalam”.