MAOI là gì? Nghĩa của từ maoi

MAOI là gì?

MAOI“Monoamine oxidase inhibitor” trong tiếng Anh.

MAOI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAOI“Monoamine oxidase inhibitor”.

Monoamine oxidase inhibitor: Chất ức chế monoamine oxidase.

Giải thích ý nghĩa của MAOI

MAOI có nghĩa “Monoamine oxidase inhibitor”, dịch sang tiếng Việt là “Chất ức chế monoamine oxidase”.